שירותים

 • מינימרקט
 • מסעדה
 • חדרי אורחים מרוהטים (ללא מטבח)
 • חדר כביסה 
 • חניה מקורה וסגורה
 • שירותי ניקיון
 • השגחה רפואית 24 שעות
 • עבודה סוציאלית (קשר עם משפחות ועם מוסדות)
 • שמירה 24 שעות

 

 • panorama
 • panorama1
 • panorama2

פעילויות

 • ספרייה
 • חוגים (ציור, שירה, ספרות, היסטוריה, תנ"ך ועוד)
 • גלריה לציור מול נוף
 • הרצאות במגוון נושאים
 • תכניות בידור והופעות
 • סרטים
 • חדר התעמלות
 • חדר מחשבים
 • פינת חי (גם לפעילות משותפת עם נכדים)
 • בית כנסת

פעילות תרבות ברמה גבוהה מתקיימת מידי ערב.

הבית תומך בהשתתפות בטיולים, אירועי תרבות וכיוצ'ב המתקיימים בירושלים וברחבי הארץ, לפי יוזמת דיירים-מעוניינים.

 

 • OA_L0531_resize
 • OA_L0549_resize
 • OA_L8059_resize
 • OA_L8100_resize
 • OA_L8168_resize
 • OA_L8176_resize
 • OA_L8196_resize